Instrukce k novému kolu Specialized

Instrukce k novému kolu

I. Před každou jízdou zkontrolujte

 • Upevnění předního/zadního kola. Kola musí být usazena v patkách rámu/vidlice na doraz. Upínejte p/z kolo do rámu s koly na zemi a při současném zatížení rámu z vrchu.
 • Nahuštění pneumatik. Doporučený a maximální tlak je uveden na pneumatikách. Vyšší hmotnost a horší technika jízdy jezdce vyžaduje vyšší tlak.
 • Funkčnost brzd. Diskové brzdy: Při demontáži p/z kola vložte do tělesa brzdy transportní plastový klín! Neumastěte kotouče!
 • Pevnost spojení: řídítka-představec-vidlice. Zkuste zvýšeným kroucením řídítek vůči přednímu kolu a tlakem na řídítka dolů.
 • Pevnost spojení: sedlo-sedlovka-rám. Zkuste zvýšeným kroucením sedla v ose sedlovky a střídavým tlakem/tahem na/za špičku sedla.
 • Funkčnost odpružení. Zkontrolujte/nastavte ponor vidlice/tlumiče (sag). Zkontrolujte/nastavte další funkce dle použitého systému.
 • Je-li kolo (rám) celkově v pořádku. Myšleno bez mechanických poškození, uvolněných spojů/dílů/doplňků apod.

II. Nezačínejte, nebo ihned ukončete jízdu, když


 • Nastane jakákoliv závada, viz body v odstavci I.
 • Nastane jiná velká závada nebo poškození. Např. prasklý drát v p/z kole, netěsnost kapalin, možný stav po větším pádu kola/s kolem apod.

III. Vyhledejte neprodleně servis, když

 • Nastane citelná vůle ve spoji/jích. Dle odst. I., kliky-střed, klika-pedál, výplet p/z kola, spoj řetězu, řadící/brzdová lanka apod.
 • Kolo vydává nestandardní zvuky. Praskání/lupání v rámu/vidlici/tlumiči, klikách, středovém složení, drhnutí apod.
 • Nastane jiný problém znemožňující plné užívání kola. Nepřesné řazení/přeskakující řetěz apod.

IV. Záruční prohlídka


 • První, povinný a bezplatný * servis po uvedení kola do provozu.* Práce nad rámec Záruční prohlídky jsou zpoplatněny.
 • Doporučujeme po prvních 10-15 hodinách po uvedení nového kola do provozu.
 • Je nutná ihned, nastane-li závada viz body v odstavci I. a/nebo II. a/nebo III.
 • Je nutné se objednat předem!

V. Běžný servis

 • Servisní interval závisí na stavu kola a na způsobu používání. Vysoká zátěž, náročný terén a špatné povětrnostní podmínky výrazně zkracují tento interval!
 • Doporučujeme cca po každých 1000 km, min. 1x ročně.
 • Servisní interval hydraulického odpružení je po 100-150 hod. provozu, min. 1x ročně.
 • Je nutné se objednat předem!
Orientační životnost kritických dílů: Brzdové obložení, řetěz, pneumatiky: 1000-1500 km. Kazeta, hlavové složení, středové složení, ložiska zadní kyvné vidlice: 2000-3000 km.VI. Domácí servis/údržba (nejlépe po každé jízdě)

 • Udržujte kolo v čistotě. Nemyjte tlakovou vodou! Po použití agresivnějších čistidel kolo/díly ihned a důkladně opláchněte čistou vodou a osušte! Skladujte v suchu a mimo přímé slunce!
 • Očistěte a namažte řetěz. Očistěte i převodníky a kladky přehazovačky. Mažte decentně, moc maziva = větší usazování nečistot!
 • Očistěte brzdové kotouče. Očistěte suchým čistým hadrem. V případě většího znečištění použijte speciální odmašťovadlo.
 • Očistěte a namažte kluzné části vidlice/tlumiče. Očistěte suchým čistým hadrem. Použijte silikonový olej. Mažte decentně, moc maziva = větší usazování nečistot!

Tyto instrukce a rady nenahrazují Uživatelskou příručku ke kolu. Pro řádný provoz na silnicích a pozemních komunikacích je kolo třeba dovybavit dle příslušné vyhlášky! V případě jakýchkoliv pochybností o stavu kola nebo jiných nejasností se vždy obraťte na náš profesionální servis, nebo na jiného autorizovaného dealera/servis zn. Specialized.

Verze ve formátu pdf pro vytisknutí.