Ochrana osobních údajů

Cyklo 69 neprovádí s osobními údaji jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Cyklo 69. Dále zejména do osobních údajů nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje, ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy a zpracovatelům specifikovaným níže).

S osobními údaji tedy Cyklo 69 nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou (především dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Jsou to především kontaktní údaje jako jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky. V ostatních případech osobní údaje zpracováváme pouze za daným účelem po jednoznačném souhlasu zákazníka, který archivujeme dle pravidel nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

  • Uzavření obchodní smlouvy, plnění rezervovaných služeb (servis, úschova, BG Fit, testovací program, atd.) a dalších služeb (registrace uživatele, dotaz z e-shopu, atd.), ke kterým je nutné zpracovat osobní údaje
  • Sledování obratu neregistrovaného zákazníka pro slevová a další zvýhodnění
  • Za účelem zasílání novinek – newsletter Cyklo 69


Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Cyklo 69 s.r.o., se sídlem Rooseveltova 892/49, Praha 6. Společnost provozuje obchod Specialized Concept Store, na adrese Jugoslávských partyzánů 892/6, Praha 6. Na této adrese lze získat případné další informace o zpracování osobních údajů, případně pak na e-mailu info@cyklo69.cz .

Komu osobní údaje poskytujeme?

Pro kvalitní uplatňovaní našich služeb mají přístup k osobním údajům i třetí subjekty (zpracovatelé). Jedná se především o dopravce, poskytovatele IT služeb a další, které Cyklo 69 s.r.o. poskytují nezbytné služby.

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

V případě osobních údajů, které byly získány za účelem plnění obchodních smluv a služeb, jsou údaje uloženy minimálně po dobu, která je vyžadována v právních předpisech (archivace dokladů). V ostatních případech jsou údaje uloženy do doby, dokud je zákazník neodvolá.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  • Právo na informování a přístup ke zpracování osobních údajů.
  • Právo na výmaz (tam, kde to není v rozporu s právními předpisy).
  • Právo na opravu nepřesných/neúplných osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování.
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více o informací cookies. Souhlasím.