Rider-First Engineered v Cyklo 69 – Specialized Concept Store

Rider-First EngineeredRider-First Engineered je úplně nový přístup k návrhu kol. Vznikl během našeho partnerství se špičkovým vývojovým týmem Formule 1, firmou McLaren. Rider-First Engineered začíná a končí u jezdce, a tak každá ze sedmi velikostí rámu byla vytvořena nezávisle na ostatních. Jejich výsledné vlastnosti vycházejí z měření skutečného zatížení během jízdy, které v rámu působí. Pro každou velikost rámu se měření provádí s jezdcem odpovídající výšky a hmotnosti.

Analýza sil


Úvodním krokem je měření sil působících v rámu při zatížení jezdcem. Měření se provádí pro každou velikost zvlášť.

Optimalizace tuhosti


Pro jednotlivé velikosti rámu je určena optimální tuhost a poddajnost, které by mělo být dosaženo.Jedinečnost velikostí


Každá velikost je vyvíjena samostatně, aby bylo dosaženo stanovených cílů.

Potřeby jezdce


Výsledkem celého procesu je rám optimálních vlastností, který získá každý jezdec pro svou velikost a potřeby.
Naši inženýři došli k závěru, že pro dosažení stejného výkonu u všech velikostí rámů, je nutné u každé velikosti zvlášť zvolit jiné specifikace. Což v praxi znamená, že pro každou velikost rámu jsou podle nasbíraných dat vybrány určité velikosti trubek a skladba karbonu. A výsledek? Optimální vyrovnání tuhosti, hmotnosti a citlivosti u všech velikostí rámu.Co to znamená pro Vás? Je jedno jestli jezdíte na velikosti 61, nebo 49. Váš zážitek z jízdy bude tak, jak tak světový a šitý jako na míru. To je Rider-First Engineered™.