Zákaznické slevy ve Specialized Concept Store, Cyklo 69

Zákaznické slevy

Rychlý přehled:

 • Zákaznická sleva start
sleva 5%při nákupu jednoho kola (vyjma dětského) nebo obratu nad 15 000 Kč
 • Zákaznická sleva +
sleva 7,5%při obratu nad 50 000 Kč
 • Zákaznická sleva ++
sleva 10%při obratu nad 100 000 Kč
 • Zákaznická sleva +++
individuálně dohodnutá sleva


Detailní pravidla zákaznických slev:

I.
Úvodní ustanovení

 1. V tomto dokumentu (dále též „Pravidla“) stanoví obchodní společnost Cyklo 69 s.r.o., IČO: 282 05 081, DIČ: CZ28205081, se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Rooseveltova 892/49, PSČ: 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132622, tel.: +420 223 016 569, e-mail: info@cyklo69.cz (dále též „společnost Cyklo 69 s.r.o.“), jako prodávající dále uvedeného Zboží a jako dodavatel dále uvedených Služeb, podmínky, za kterých je oprávněna (nikoli povinna) poskytnout Zákazníkům výhody spojené se Zákaznickými slevami (co se rozumí Zákaznickými slevami je uvedeno v čl. II. odst. 2. těchto Pravidel).
 2. Tato Pravidla se uplatní jak při nákupu Zboží a odběru Služeb prostřednictvím internetového obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz), prostřednictvím telefonu či elektronické pošty, tak při nákupu Zboží a odběru Služeb v provozovně společnosti Cyklo 69 s.r.o. na adrese Jugoslávských partyzánů 892/6, Praha 6 - Bubeneč, PSČ: 160 00, provozovna s názvem Specialized Concept Store (dále jen „Provozovna“).
 3. Zákaznické slevy umožňují Zákazníkovi za podmínek vymezených v těchto Pravidlech uplatňovat slevy při nákupech Zboží a odběrech Služeb, získat limitované nabídky Zboží a Služeb určené výhradně pouze Zákazníkům, využít přednostní servis kol a elektrokol a dále využívat jiné služby a výhody určené výhradně Zákazníkům. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. I. odst. 1. těchto Pravidel o tom, že je právem, nikoli povinností společnosti Cyklo 69 s.r.o. poskytnout Zákazníkům výhody spojené se Zákaznickými slevami, tj. společnost Cyklo 69 s.r.o. je oprávněna kdykoliv u jakéhokoli Zákazníka odmítnout poskytnutí výhody spojené se Zákaznickou slevou.

II.
Použité pojmy a termíny

 1. Expres servis” znamená, že servis kola, elektrokola nebo jejich součásti společnost Cyklo 69 s.r.o. upřednostní před svými zákazníky, kteří nespadají do žádné z kategorií Zákaznických slev, příp. spadají do kategorie nižší (viz čl. III. odst. 1. těchto Pravidel). Dále společnost Cyklo 69 s.r.o. garantuje provedení servisu ve lhůtě 2 pracovních dnů od převzetí kola, elektrokola či jejich součásti do servisu (při nutnosti použít jiné servisní středisko nacházející se mimo Provozovnu maximálně ve lhůtě 10 pracovních dnů).
 2. Zákaznickými slevami“ se rozumí výhody poskytované společností Cyklo 69 s.r.o. Zákazníkům.
 3. Přednostní servis” znamená, že servis kola, elektrokola nebo jejich součásti společnost Cyklo 69 s.r.o. upřednostní před svými zákazníky, kteří nespadají do žádné z kategorií Zákaznických slev. Dále společnost Cyklo 69 s.r.o. garantuje provedení servisu ve lhůtě 5 pracovních dnů od převzetí kola, elektrokola či jejich součásti do servisu (při nutnosti použít jiné servisní středisko nacházející se mimo Provozovnu maximálně ve lhůtě 10 pracovních dnů).
 4. Službou” se rozumí služby nabízené a dodávané společností Cyklo 69 s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o servis kol a elektrokol, výpůjčka kol a elektrokol a další služby blíže popsané na internetových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz).
 5. Zákazníkem” je osoba, která byla společností Cyklo 69 s.r.o. zařazena do některé z kategorií Zákaznických slev.
 6. Zbožím“ se rozumí zboží nabízené a dodávané společností Cyklo 69 s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména o kola, elektrokola, rámy kol, helmy a chrániče na kola, cyklistické oblečení, nářadí a další komponenty a doplňky ke kolům a další zboží blíže popsané na internetových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz).

III.
Kategorie Zákaznických slev a možnosti jejich získání

 1. Společnost Cyklo 69 s.r.o. poskytuje tyto kategorie Zákaznických slev (řazeno od nejnižší kategorie):
  1. Zákaznická sleva start,
  2. Zákaznická sleva +,
  3. Zákaznická sleva ++,
  4. Zákaznická sleva +++.
 2. Zákaznická sleva start
  1. podmínkou zařazení do této kategorie Zákaznické slevy je dříve dosažený obrat ve výši alespoň 15.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty nebo nákup 1 kola (vyjma dětského kola); to neplatí pro držitele karet a průkazů - ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card), vysokoškolského indexu, Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card), závodní licence Českého svazu cyklistiky - kde se nevyžaduje dosažení žádného obratu,
  2. v rámci této kategorie Zákaznické slevy je možné Zákazníkovi poskytnout:
   1. Přednostní servis,
   2. slevu ve výši 5 % z kupní ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty,
 3. Zákaznická sleva +
  1. podmínkou zařazení do této kategorie Zákaznické slevy je dříve dosažený obrat ve výši alespoň 50.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty,
  2. v rámci této kategorie Zákaznické slevy je možné Zákazníkovi poskytnout:
   1. Přednostní servis,
   2. slevu ve výši 7,5 % z kupní ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty,
 4. Zákaznická sleva ++
  1. podmínkou zařazení do této kategorie Zákaznické slevy je dříve dosažený obrat ve výši alespoň 100.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty,
  2. v rámci této kategorie Zákaznické slevy je možné Zákazníkovi poskytnout:
   1. Expres servis,
   2. právo ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy na výměnu zakoupeného Zboží za stejné Zboží, je-li takové Zboží stále v nabídce společnosti Cyklo 69 s.r.o. (stejného druhu, kategorie, značky atd.), nebo vrácení kupní ceny Zboží oproti jeho vrácení (dále jen „Výměna nebo vrácení zboží”),
   3. slevu ve výši 10 % z kupní ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty,
 5. Zákaznická sleva +++
  1. v rámci této kategorie Zákaznické slevy je možné Zákazníkovi poskytnout výhody individuálně dohodnuté se společností Cyklo 69 s.r.o.
 6. Celkový dosažený obrat je u každého zaznamenán v databázi společnosti Cyklo 69 s.r.o. a je veden pod jménem, příjmením a adresou bydliště Zákazníka - fyzické osoby, příp. pod obchodní firmou (jménem) a adresou sídla Zákazníka - právnické osoby, či fyzické osoby, která je podnikatelem. Na základě dosaženého obratu je Zákazník automaticky zařazen do vyšší kategorie Zákaznické slevy. Prodejní doklad bez uvedení Zákazníka se do osobního účtu nezapočítává. Je proto nutné prodejní doklady kontrolovat. Společnost Cyklo 69 s.r.o. neodpovídá za neoprávněné čerpání výhod třetí osobou.
 7. Slevu z kupní ceny Zboží nelze poskytnout u: Zboží použitého, Zboží, jehož prodej společnost Cyklo 69 s.r.o. pouze zprostředkovává pro třetí osobu, Zboží ve slevě, v akci (akční cena), jakož i u Zboží, které je takto společností Cyklo 69 s.r.o. označeno.
 8. Slevy z kupní ceny Zboží je možné kombinovat s dárkovými poukazy vydanými společností Cyklo 69 s.r.o.
 9. Výměnu nebo vrácení zboží (viz čl. III. odst. 4. písm. b) těchto Pravidel) nelze poskytnout u: kol, elektrokol, rámů, použitého Zboží, Zboží, jehož prodej společnost Cyklo 69 s.r.o. pouze zprostředkovává pro třetí osobu, Zboží ve slevě, v akci (akční cena), potravin, speciálních doplňků stravy a u Zboží, které je takto společností Cyklo 69 s.r.o. označeno. Dále nelze Výměnu nebo vrácení zboží poskytnout u Zboží, které Zákazník již použil, poškodil, které je bez originálního obalu, nevratně rozbalené, bez originálních visaček a bez Zákazníkovi předaných doplňků.

IV.
Zařazení do příslušné kategorie Zákaznické slevy

 1. Podmínkou zařazení do příslušné kategorie Zákaznické slevy je, kromě dalších podmínek uvedených v těchto Pravidlech (viz zejména podmínka stanovená v čl. III. těchto Pravidel a spočívající v dosažení minimálního obratu), předání společnosti Cyklo 69 s.r.o. pravdivých a úplných osobních a dalších údajů (a to konkrétně u fyzické osoby, která není podnikatelem: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště; u fyzické osoby, která je podnikatelem, a právnické osoby: obchodní firma (jméno) a adresa sídla). Společnost Cyklo 69 s.r.o. si vyhrazuje právo nezařadit osobu do příslušné kategorie Zákaznické slevy v případě zjevně nesprávných nebo nekompletních údajů. Zákazník poskytnutím výše uvedených osobních a dalších údajů potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, jejichž nedílnou součást tvoří Podmínky ochrany osobních údajů, jež se použijí ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz/ochrana-osobnich-udaju/).
 2. Předané osobní údaje společnost Cyklo 69 s.r.o. následně uloží do svého interního systému.
 3. Společnost Cyklo 69 s.r.o. je oprávněna kdykoli poskytování Zákaznických slev (všech či jen některých kategorií) jednostranně ukončit. Ukončením příslušné kategorie Zákaznické slevy zaniká rovněž právo na využití (i částečné) výhod spojených s takovou Zákaznickou slevou. Zákazník spadající do příslušné kategorie Zákaznické slevy, která byla společností Cyklo 69 s.r.o. jednostranně ukončena, nemá právo na zařazení do jiné kategorie Zákaznické slevy.

V.
Poskytování výhod při nákupu Zboží či při objednání servisu kola, elektrokola nebo jejich součásti

 1. Aby Zákazníkovi mohly být při nákupu Zboží či objednání servisu kola, elektrokola nebo jejich součásti v Provozovně, prostřednictvím telefonu či elektronické pošty poskytnuty jednotlivé výhody, je Zákazník povinen včas a bez vyzvání sdělit společnosti Cyklo 69 s.r.o., že je zařazen do příslušné kategorie Zákaznické slevy.
 2. V případě, že k nákupu Zboží či objednání servisu kola, elektrokola nebo jejich součásti dochází prostřednictvím internetového obchodu společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz), musí se Zákazník přihlásit (tj. nesmí nakupovat či objednávat jako "nepřihlášený uživatel", jelikož v takovém případě nemusí být Zákazníkovi poskytnuty výhody spojené se Zákaznickými slevami). Zákaznické slevy zaniká rovněž právo na využití (i částečné) výhod spojených s takovou Zákaznickou slevou. Zákazník spadající do příslušné kategorie Zákaznické slevy, která byla společností Cyklo 69 s.r.o. jednostranně ukončena, nemá právo na zařazení do jiné kategorie Zákaznické slevy.

VI.
Společná a závěrečné ustanovení

 1. Tato Pravidla platí ve znění uvedeném na internetových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. v den uzavření příslušné smlouvy (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod.) mezi společností Cyklo 69 s.r.o. a Zákazníkem.
 2. Společnost Cyklo 69 s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tato Pravidla i bez předchozího oznámení. Aktuálně platná verze těchto Pravidel je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz/zakaznicke-slevy/) a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.
 3. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany společnosti Cyklo 69 s.r.o. se použijí Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na webových stránkách společnosti Cyklo 69 s.r.o. (https://www.cyklo69.cz/ochrana-osobnich-udaju/).
 4. Odchylná ujednání v konkrétní smlouvě uzavřené mezi Zákazníkem a společností Cyklo 69 s.r.o. (např. kupní smlouva, smlouva o dílo apod.) mají před zněním těchto Pravidel přednost.
 5. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.11.2018